بوستان
استخدام در

آزمایشگاه بوستان

آزمایشگاه بوستان بر اساس نیازهای واحدهای فنی و غیرفنی نیروهای شایسته را استخدام می‌کند و تنها رزومه‌هایی که در آن بازه زمانی و از طریق فرم استخدامی موجود در وب‌سایت رسمی آزمایشگاه تکمیل شوند، بررسی می‌شود. بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای آزمون و مصاحبه دعوت خواهد شد.

قابل توجه متقاضیان همکاری با آزمایشگاه بوستان:

پس از بررسی رزومه‌ها، در صورت کسب امتیاز لازم از سوی مدیریت، برای انجام مصاحبه با متقاضیان تماس گرفته می‌شود.
تکمیل فرم همکاری برای آزمایشگاه بوستان تعهدی ایجاد نمی‌کند.
تقاضای همکاری با آزمایشگاه فقط با تکمیل اطلاعات شما در وب سایت رسمی آزمایشگاه انجام می‌گیرد.
مطالب مندرج در سایر وب‌سایت‌ها و نشریات کاریابی و استخدامی به هیچ وجه مورد تایید آزمایشگاه نیست.

بوستان
فرم استخدام آزمایشگاه بوستان

آزمایشگاه بوستان

لطفاً تمام موارد خواسته‌شده را تکمیل نمائید. بدیهی است فرم‌های ناقص، مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند.

  • مشخصات فردی

  • سوابق تحصیلی

  • دوره‌های آموزشی

  • سوابق شغلی